שים לב: נא לסובב את המכשיר שברשותך למצב אופקי על מנת לצפות באתר.

Attention: Please turn your device into landscape mode.

ר פ פ ו ר ט אדריכלים
Loading...
  • שכונת קלרין
  • אשקלון
בנוי: 380 מ"ר     מגרש: 500 מ"ר
בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1 בית באשקלון 1